DUURZAAMHEID


ONZE WEG NAAR DUURZAAMHEID

 

Zorg dragen voor het milieu is een essentieel onderdeel van wie we zijn. Bij Fikona zijn we continu op zoek naar duurzamere methoden om bij te dragen aan het welzijn van onze planeet. Daarnaast dagen we onszelf uit om nieuwe certificaten te behalen. Dit varieert van sociale kwaliteiten tot duurzaamheid, en van diversiteit tot technologische verbeteringen.

Etiketten |

Onze etiketten zijn 100% paperbased en hierdoor volledig recyclebaar bij het oud papier. De stokjes worden vervaardigd uit gerecycled kunststof en zijn na gebruik opnieuw recyclebaar.

Milieucertificering |

De aan ons toegekende MPS Milieucertificaten (MPS-A, MPS GAP, MPS Socially Qualified, MPS-Quality, MPS product proof for Ficus) waarborgen de naleving van de gestelde eisen en doelen op gebied van kwaliteit en duurzaamheid binnen de sierteeltsector, met als uiteindelijk doel de milieu-impact te minimaliseren.  

GGN-label |

Met het GGN-label tonen wij aan dat alle planten onder verantwoorde omstandigheden zijn geproduceerd. Dit proces is volledig traceerbaar. 

Sedex certificaat |

Door de toekenning van het Sedex certificaat is gewaarborgd dat er door ons op een ethische en verantwoorde manier handel gevoerd wordt in de gehele keten. Ook kunnen wij hiermee onze prestaties op dit vlak monitoren en optimaliseren. 

Automatisering |

Het proces van planten, transporteren, gewasbescherming en watergift is volledig geautomatiseerd. Zo gaan we op de meest duurzame manier om met energie, bodem, mest, gewasbescherming en water.

Energie |

We beschikken over een eigen warmte kracht koppeling (WKK). Hiermee wekken we onze eigen elektriciteit op en gebruiken de vrijgekomen warmte en CO2 eveneens volledig voor de teelt van de planten

Duurzaam telen |

Duurzaam telen is voor ons een belangrijke drijfveer en continu in ontwikkeling. We maken zo veel mogelijk gebruik van biologische gewasbescherming zetten energie-efficiënte klimaatbeheersing in, scheiden afvalstromen en hergebruiken regenwater.